Trang Chủ

Liên Hệ

Tin Tức

Dịch Vụ

Tỉ Giá

Chính sách

Bản Đồ

  • Thủy khí việt hàn
  • Bộ lọc khí
  • bộ lọc khí SKP
  • van thủy lực
  • Thiết bị khí nén
  • bộ lọc khí nén
  • bơm thủy lực
  • bơm thủy lực, van thủy lực, bộ làm mát

Chi Tiết Sản Phẩm

van điện từ PHS520S|520D |520C

van điện từ PHS520S|520D |520C

solenoid valve PHS520|PHS seri

Hãng sản xuất : Parker - Korea

Hàng có sẵn tại công ty - liên hệ biết thêm thông tin

van điện từ PHS 320 - S - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - S - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - D - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - C - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - S - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - D - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - C - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - S - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - D - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - C - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 540 - S - 15(1/2")  - PARKER

van điện từ PHS 540 - D - 15(1/2")  - PARKER

van điện từ PHS 541 - S - 15(1/2") - PARKER

van điện từ PHS 541 - D - 15(1/2")  - PARKER

 

PHS320S-8
PHS320S-8-220V
PHS320S-8-220V-L
PHS320S-8-24V
PHS320S-8-24V-D
PHS320S-8-24V-L
PHS510C-6-220V
PHS510C-6-220V-D
PHS510C-6-220V-DL
PHS510C-6-220V-D-L
PHS510C-6-220V-DL-L
PHS510C-6-24V
PHS510C-6-24V-D
PHS510C-6-24V-DL
PHS510C-6-24V-D-L
PHS510C-6-24V-DL-L
PHS510C-6-24V-L
PHS510D-6-220V
PHS510D-6-220V-D
PHS510D-6-220V-DL
PHS510D-6-220V-D-L
PHS510D-6-220V-DL-L
PHS510D-6-220V-L
PHS510D-6-24V
PHS510D-6-24V-D
PHS510D-6-24V-DL
PHS510D-6-24V-D-L
PHS510D-6-24V-DL-L
PHS510E-6-220V
PHS510E-6-220V-D
PHS510E-6-24V
PHS510E-6-24V-D
PHS510E-6-24V-DL
PHS510E-6-24V-DL-L
PHS510-M10
PHS510-M11
PHS510-M12
PHS510-M13
PHS510-M2
PHS510-M3
PHS510-M4
PHS510-M5
PHS510-M6
PHS510-M7
PHS510-M8
PHS510-M9
PHS320-M10
PHS320-M2
PHS320-M3
PHS320-M4
PHS320-M5
PHS320-M6
PHS320-M7
PHS320-M8
PHS520-M10
PHS520-M11
PHS520-M12
PHS520-M13
PHS520-M14
PHS520-M15
PHS520-M2
PHS520-M3
PHS520-M4
PHS520-M5
PHS520-M6
PHS520-M7
PHS520-M8
PHS520-M9
PHS510P-6-220V
PHS510S-6-12V
PHS510S-6-220V
PHS510S-6-220V-D
PHS510S-6-220V-DL
PHS510S-6-220V-D-L
PHS510S-6-220V-DL-L
PHS510S-6-220V-L
PHS510S-6-24V
PHS510S-6-24V-D
PHS510S-6-24V-DL
PHS510S-6-24V-D-L
PHS510S-6-24V-DL-L
PHS510S-6-24V-L
PHS520-BP
PHS520C-02-220V
PHS520C-02-220V-D
PHS520C-02-24V-D
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-24V
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-220V-D
PHS520D-02-220V-DL
PHS520D-02-220V-D-L
PHS520D-02-220V-FL
PHS520D-02-24V
PHS520D-02-24V-D
PHS520D-02-24V-DL
PHS520D-02-24V-FL
PHS520D-02-24V-L
PHS520E-02-220V
PHS520E-02
PHS520E-02-220V
PHS520E-02-220V-D
PHS520E-02-220V-DL
PHS520E-02-24V
PHS520E-02-24V-D
PHS520E-02-24V-DL
PHS520E-02-24V-FL-L
PHS520E-02-L
PHS520-MG
PHS520P-02
PHS520P-02-220V
PHS520P-02-220V-FL
PHS520P-02-24V-FL
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-220V-D
PHS520S-02-220V-DL
PHS520S-02-220V-D-L
PHS520S-02-220V-DL-L
PHS520S-02-220V-FL-L
PHS520S-02-220V-L
PHS520S-02-24V
PHS520S-02-24V-D
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02-24V-D-L
PHS520S-02-24V-DL-L
PHS520S-02-24V-FL
PHS520S-02-24V-FL-L
PHS520S-02-24V-L
PHS520SX-02
PHS530C-03
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V-D
PHS530C-03-24V
PHS530C-03-24V-D
PHS530D-03
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V-D
PHS530D-03-24V
PHS530D-03-24V-D
PHS530DX-10
PHS530E-03
PHS530E-03-220V
PHS530E-03-24V-D
PHS530-M10
PHS530-M11
PHS530-M2
PHS530-M3
PHS530-M4
PHS530-M5
PHS530-M6
PHS530-M7
PHS530-M8
PHS530-M9
PHS530P-03
PHS530S-03
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V-D
PHS530S-03-220V-D-L
PHS530S-03-220V-FL-L
PHS530S-03-24V
PHS530S-03-24V-D
PHS530S-03-24V-D-L
PHS530S-03-24V-DL-L
PHS530SX-10
PHS540D-10
PHS540D-15
PHS540D-15-220V-D
PHS540S-10
PHS540S-10-220V-D-L
PHS540S-15
PHS540S-15-220V
PHS540S-15-220V-D
PHS540S-15-24V
PHS540S-15-24V-DL-L
PHS541D-10
PHS541D-10-220V-D
PHS541D-15
PHS541D-15-220V-D
PHS541D-15-220V-D-L
PHS541D-15-24V-D
PHS541S-10
PHS541S-15
PHS541S-15-220V-D
PHS541S-15-220V-D-L
PHS541S-15-24V-D
PHS541S-15-24V-DL

Sản Phẩm cùng loại

xylanh khí GDC - Parker

xylanh khí GDC - Parker

Model: cylinder GDC series

Giá : Liên hệ
van điện từ NKV 15 20 25

van điện từ NKV 15 20 25

Model: solenoid valve NKV series

Giá : Liên hệ
van điện từ PHS 320S 520S 520D

van điện từ PHS 320S 520S 520D

Model: solenoid valve PHS 320

Giá : Liên hệ
van điện từ PHS 530S 530D 530C

van điện từ PHS 530S 530D 530C

Model: solenoid valve PHS530 seri

Giá : Liên hệ
Van Kuroda AS 2410 , 2310

Van Kuroda AS 2410 , 2310

Model: van điện từ Kuroda

Giá : Liên hệ
Van Kuroda AD2410, AD3410

Van Kuroda AD2410, AD3410

Model: van điện từ Kuroda

Giá : Liên hệ