Trang Chủ

Liên Hệ

Tin Tức

Dịch Vụ

Tỉ Giá

Chính sách

Bản Đồ

  • Thủy khí việt hàn
  • Bộ lọc khí
  • bộ lọc khí SKP
  • van thủy lực
  • Thiết bị khí nén
  • bộ lọc khí nén
  • bơm thủy lực
  • bơm thủy lực, van thủy lực, bộ làm mát

Chi Tiết Sản Phẩm

van điện từ PHS 530S 530D 530C

van điện từ PHS 530S 530D 530C

solenoid valve PHS530 seri

Hãng sản xuất : Parker - Korea

Hàng có sẵn tại công ty - liên hệ biết thêm thông tin

van điện từ PHS 320 - S - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - S - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - D - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 510 - C - 6 (1/8")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - S - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - D - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 520 - C - 8 (1/4")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - S - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - D - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 530 - C - 10 (3/8")  - PARKER

van điện từ PHS 540 - S - 15(1/2")  - PARKER

van điện từ PHS 540 - D - 15(1/2")  - PARKER

van điện từ PHS 541 - S - 15(1/2") - PARKER

van điện từ PHS 541 - D - 15(1/2")  - PARKER

PHS320S-8
PHS320S-8-220V
PHS320S-8-220V-L
PHS320S-8-24V
PHS320S-8-24V-D
PHS320S-8-24V-L
PHS510C-6-220V
PHS510C-6-220V-D
PHS510C-6-220V-DL
PHS510C-6-220V-D-L
PHS510C-6-220V-DL-L
PHS510C-6-24V
PHS510C-6-24V-D
PHS510C-6-24V-DL
PHS510C-6-24V-D-L
PHS510C-6-24V-DL-L
PHS510C-6-24V-L
PHS510D-6-220V
PHS510D-6-220V-D
PHS510D-6-220V-DL
PHS510D-6-220V-D-L
PHS510D-6-220V-DL-L
PHS510D-6-220V-L
PHS510D-6-24V
PHS510D-6-24V-D
PHS510D-6-24V-DL
PHS510D-6-24V-D-L
PHS510D-6-24V-DL-L
PHS510E-6-220V
PHS510E-6-220V-D
PHS510E-6-24V
PHS510E-6-24V-D
PHS510E-6-24V-DL
PHS510E-6-24V-DL-L
PHS510-M10
PHS510-M11
PHS510-M12
PHS510-M13
PHS510-M2
PHS510-M3
PHS510-M4
PHS510-M5
PHS510-M6
PHS510-M7
PHS510-M8
PHS510-M9
PHS320-M10
PHS320-M2
PHS320-M3
PHS320-M4
PHS320-M5
PHS320-M6
PHS320-M7
PHS320-M8
PHS520-M10
PHS520-M11
PHS520-M12
PHS520-M13
PHS520-M14
PHS520-M15
PHS520-M2
PHS520-M3
PHS520-M4
PHS520-M5
PHS520-M6
PHS520-M7
PHS520-M8
PHS520-M9
PHS510P-6-220V
PHS510S-6-12V
PHS510S-6-220V
PHS510S-6-220V-D
PHS510S-6-220V-DL
PHS510S-6-220V-D-L
PHS510S-6-220V-DL-L
PHS510S-6-220V-L
PHS510S-6-24V
PHS510S-6-24V-D
PHS510S-6-24V-DL
PHS510S-6-24V-D-L
PHS510S-6-24V-DL-L
PHS510S-6-24V-L
PHS520-BP
PHS520C-02-220V
PHS520C-02-220V-D
PHS520C-02-24V-D
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-24V
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-220V-D
PHS520D-02-220V-DL
PHS520D-02-220V-D-L
PHS520D-02-220V-FL
PHS520D-02-24V
PHS520D-02-24V-D
PHS520D-02-24V-DL
PHS520D-02-24V-FL
PHS520D-02-24V-L
PHS520E-02-220V
PHS520E-02
PHS520E-02-220V
PHS520E-02-220V-D
PHS520E-02-220V-DL
PHS520E-02-24V
PHS520E-02-24V-D
PHS520E-02-24V-DL
PHS520E-02-24V-FL-L
PHS520E-02-L
PHS520-MG
PHS520P-02
PHS520P-02-220V
PHS520P-02-220V-FL
PHS520P-02-24V-FL
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-220V-D
PHS520S-02-220V-DL
PHS520S-02-220V-D-L
PHS520S-02-220V-DL-L
PHS520S-02-220V-FL-L
PHS520S-02-220V-L
PHS520S-02-24V
PHS520S-02-24V-D
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02-24V-D-L
PHS520S-02-24V-DL-L
PHS520S-02-24V-FL
PHS520S-02-24V-FL-L
PHS520S-02-24V-L
PHS520SX-02
PHS530C-03
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V-D
PHS530C-03-24V
PHS530C-03-24V-D
PHS530D-03
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V-D
PHS530D-03-24V
PHS530D-03-24V-D
PHS530DX-10
PHS530E-03
PHS530E-03-220V
PHS530E-03-24V-D
PHS530-M10
PHS530-M11
PHS530-M2
PHS530-M3
PHS530-M4
PHS530-M5
PHS530-M6
PHS530-M7
PHS530-M8
PHS530-M9
PHS530P-03
PHS530S-03
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V-D
PHS530S-03-220V-D-L
PHS530S-03-220V-FL-L
PHS530S-03-24V
PHS530S-03-24V-D
PHS530S-03-24V-D-L
PHS530S-03-24V-DL-L
PHS530SX-10
PHS540D-10
PHS540D-15
PHS540D-15-220V-D
PHS540S-10
PHS540S-10-220V-D-L
PHS540S-15
PHS540S-15-220V
PHS540S-15-220V-D
PHS540S-15-24V
PHS540S-15-24V-DL-L
PHS541D-10
PHS541D-10-220V-D
PHS541D-15
PHS541D-15-220V-D
PHS541D-15-220V-D-L
PHS541D-15-24V-D
PHS541S-10
PHS541S-15
PHS541S-15-220V-D
PHS541S-15-220V-D-L
PHS541S-15-24V-D
PHS541S-15-24V-DL
PHS320S-8
PHS320S-8-220V
PHS320S-8-220V-L
PHS320S-8-24V
PHS320S-8-24V-D
PHS320S-8-24V-L
PHS510C-6-220V
PHS510C-6-220V-D
PHS510C-6-220V-DL
PHS510C-6-220V-D-L
PHS510C-6-220V-DL-L
PHS510C-6-24V
PHS510C-6-24V-D
PHS510C-6-24V-DL
PHS510C-6-24V-D-L
PHS510C-6-24V-DL-L
PHS510C-6-24V-L
PHS510D-6-220V
PHS510D-6-220V-D
PHS510D-6-220V-DL
PHS510D-6-220V-D-L
PHS510D-6-220V-DL-L
PHS510D-6-220V-L
PHS510D-6-24V
PHS510D-6-24V-D
PHS510D-6-24V-DL
PHS510D-6-24V-D-L
PHS510D-6-24V-DL-L
PHS510E-6-220V
PHS510E-6-220V-D
PHS510E-6-24V
PHS510E-6-24V-D
PHS510E-6-24V-DL
PHS510E-6-24V-DL-L
PHS510-M10
PHS510-M11
PHS510-M12
PHS510-M13
PHS510-M2
PHS510-M3
PHS510-M4
PHS510-M5
PHS510-M6
PHS510-M7
PHS510-M8
PHS510-M9
PHS320-M10
PHS320-M2
PHS320-M3
PHS320-M4
PHS320-M5
PHS320-M6
PHS320-M7
PHS320-M8
PHS520-M10
PHS520-M11
PHS520-M12
PHS520-M13
PHS520-M14
PHS520-M15
PHS520-M2
PHS520-M3
PHS520-M4
PHS520-M5
PHS520-M6
PHS520-M7
PHS520-M8
PHS520-M9
PHS510P-6-220V
PHS510S-6-12V
PHS510S-6-220V
PHS510S-6-220V-D
PHS510S-6-220V-DL
PHS510S-6-220V-D-L
PHS510S-6-220V-DL-L
PHS510S-6-220V-L
PHS510S-6-24V
PHS510S-6-24V-D
PHS510S-6-24V-DL
PHS510S-6-24V-D-L
PHS510S-6-24V-DL-L
PHS510S-6-24V-L
PHS520-BP
PHS520C-02-220V
PHS520C-02-220V-D
PHS520C-02-24V-D
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-24V
PHS520D-02
PHS520D-02-220V
PHS520D-02-220V-D
PHS520D-02-220V-DL
PHS520D-02-220V-D-L
PHS520D-02-220V-FL
PHS520D-02-24V
PHS520D-02-24V-D
PHS520D-02-24V-DL
PHS520D-02-24V-FL
PHS520D-02-24V-L
PHS520E-02-220V
PHS520E-02
PHS520E-02-220V
PHS520E-02-220V-D
PHS520E-02-220V-DL
PHS520E-02-24V
PHS520E-02-24V-D
PHS520E-02-24V-DL
PHS520E-02-24V-FL-L
PHS520E-02-L
PHS520-MG
PHS520P-02
PHS520P-02-220V
PHS520P-02-220V-FL
PHS520P-02-24V-FL
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02
PHS520S-02-220V
PHS520S-02-220V-D
PHS520S-02-220V-DL
PHS520S-02-220V-D-L
PHS520S-02-220V-DL-L
PHS520S-02-220V-FL-L
PHS520S-02-220V-L
PHS520S-02-24V
PHS520S-02-24V-D
PHS520S-02-24V-DL
PHS520S-02-24V-D-L
PHS520S-02-24V-DL-L
PHS520S-02-24V-FL
PHS520S-02-24V-FL-L
PHS520S-02-24V-L
PHS520SX-02
PHS530C-03
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V
PHS530C-03-220V-D
PHS530C-03-24V
PHS530C-03-24V-D
PHS530D-03
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V
PHS530D-03-220V-D
PHS530D-03-24V
PHS530D-03-24V-D
PHS530DX-10
PHS530E-03
PHS530E-03-220V
PHS530E-03-24V-D
PHS530-M10
PHS530-M11
PHS530-M2
PHS530-M3
PHS530-M4
PHS530-M5
PHS530-M6
PHS530-M7
PHS530-M8
PHS530-M9
PHS530P-03
PHS530S-03
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V
PHS530S-03-220V-D
PHS530S-03-220V-D-L
PHS530S-03-220V-FL-L
PHS530S-03-24V
PHS530S-03-24V-D
PHS530S-03-24V-D-L
PHS530S-03-24V-DL-L
PHS530SX-10
PHS540D-10
PHS540D-15
PHS540D-15-220V-D
PHS540S-10
PHS540S-10-220V-D-L
PHS540S-15
PHS540S-15-220V
PHS540S-15-220V-D
PHS540S-15-24V
PHS540S-15-24V-DL-L
PHS541D-10
PHS541D-10-220V-D
PHS541D-15
PHS541D-15-220V-D
PHS541D-15-220V-D-L
PHS541D-15-24V-D
PHS541S-10
PHS541S-15
PHS541S-15-220V-D
PHS541S-15-220V-D-L
PHS541S-15-24V-D
PHS541S-15-24V-DL

Sản Phẩm cùng loại

xylanh khí GDC - Parker

xylanh khí GDC - Parker

Model: cylinder GDC series

Giá : Liên hệ
van điện từ NKV 15 20 25

van điện từ NKV 15 20 25

Model: solenoid valve NKV series

Giá : Liên hệ
van điện từ PHS 320S 520S 520D

van điện từ PHS 320S 520S 520D

Model: solenoid valve PHS 320

Giá : Liên hệ
van điện từ PHS520S|520D |520C

van điện từ PHS520S|520D |520C

Model: solenoid valve PHS520|PHS seri

Giá : Liên hệ
Van Kuroda AS 2410 , 2310

Van Kuroda AS 2410 , 2310

Model: van điện từ Kuroda

Giá : Liên hệ
Van Kuroda AD2410, AD3410

Van Kuroda AD2410, AD3410

Model: van điện từ Kuroda

Giá : Liên hệ