Trang Chủ

Liên Hệ

Tin Tức

Dịch Vụ

Tỉ Giá

Chính sách

Bản Đồ

  • Thủy khí việt hàn
  • Bộ lọc khí
  • bộ lọc khí SKP
  • van thủy lực
  • Thiết bị khí nén
  • bộ lọc khí nén
  • bơm thủy lực
  • bơm thủy lực, van thủy lực, bộ làm mát

Chi Tiết Sản Phẩm

Van MAC: 411 series

Van MAC: 411 series

411A - F0A-DM-DXXA-1BA

Hãng sản xuất : MAC - USA

Hàng có sẵn tại công ty - liên hệ biết thêm thông tin

Series 400 

411a-doa-dm-ddaa-1ba 411a-aoa-dm-ddaj-1kd 411a-coa-dm-ddaj-1jb 411a-cob-dm-ddaa-1ba 411a-dob-dm-ddaj-1jb 421a-doa-dm-ddaa-1ba 451a-doa-dm-ddaa-1ba 411a-foa-gm-gdfa-1kt
411a-dob-dm-ddaj-1jb 413a-doa-dm-dddj-4kd

Series 45a

45a-aa1-daca-1ba 45a-loo-ddaa-1ba 45a-sa1-ddaa-1ba 45a-aa1-ddfj-1jb 45a-sa2-dffa-1ba 45a-ga1-dddj-1kg 45a-gc1-dabc-1ba 45a-sc1-ddaa-1ba 45a-ac1-ddna-1ba 45a-lcd-daaj-1kf 45a-sc2-daaj-1kf 45a-aa1-ddfj-1jm 45a-se2-daba-1ba 45a-lac-daaj-1ka 45a-nac-daaj-1kj

Series 57

57D-43-111ca 57D-31-116aa 45A-AC1-DDN-1BA ,45A-FA2-DABA-2CM ,111B-501-BAAA ,45A-FA2-DABA-2CM ,2252B-1210AAA ,225B-121CAAA ,111B-511JB ,
116B-121JB ,58D-64-501JA ,250B-501JA,161B-501JB,1668-6115A ,166B-611JB ,811-PM-591BA-155 ,811C-PM-591BA-155 ,
35A-ACA-DDAA-1BA,225B-111CAAA ,225B-111BAAA,250B-611CAAA ,35A-AAA-DDAJ-1JD ,52A-11-D08 ,6211C-211-PM-501DA ,
6221C-513-PM-611DA, 711C-12-PI-611CA ,35A-ACA-DDFA-1BA ,111B-121CAAA ,35A-ACA-DCAA-1BA DC24V ,
413A-D0A-DM-DDDJ-4KD, 52A-11-D0A-DM-DDDJ-4KD ,52A-11-D0C-DM-DDDJ-4KD ,6131D-361-PM-504DA ,413A-DOA-DM-DDDJ-4KD ,52A-11-D0A-DM-DDDJ-4KD ,52A-11-D0C-DM-DDDJ-4KD ,6131D-361-PM-504DA ,35A-ACA-DDFJ-1KA ,45A-BC1-DDAA-1BA,
45A-BC1-DEFJ-1JM ,52A-11-C0A-DM-DDFJ-1JB ,225B-761JJ ,454-AC1-DDNA-THA ,45A-AC1-DDNA-THA ,35A-ACA-DDAA-1BA ,
1661B-611JA ,DMB-DDAA-1BA ,166B-611JM ,35A-ACA-DDAA-1BA ,36A-AZA-EAAA-EJT ,225B-111CAAA ,250B-611CAAA ,
45A-AA1-DDAJ-0KA ,52A-11-DOB ,225B-761JJ ,45A-BC1-DABA-1BA ,411A-D0A-DM-DDAJ-1JB ,166B-611JM ,225B-121CAAA ,
117B501BAAA ,811C-PM-121BA-155 ,116B-501BAAA ,111B-511JB ,225B-781NAAA ,45A-AA1-DDAJ-0KA ,55B-22-P1-501CA ,
57D-32-611CA ,35A-ACA-DABA-1BA 220VAC ,411A-D0A-DM-DDAA-1BA ,34B-AAA-GDFA-1KV, 225B-121CA ,

Các Model 

225B-111CAAA 24VDC 6W ,250B-611CAAA ,45A-AA1-DDAJ-0KA, 52A-11-D0B ,45A-AC1-DDNA-1BA ,225B-761JJ ,225B-510JC ,
117B-121DAAA ,612B-11-611JA, 250B-501JA ,35A-ACA-DDAA-1AB ,45A -BC1-DDAA-1BA ,55B-14-P1-501BA ,116B-591B-AAA ,
55B-11-P1-111AA ,6311D-112-DM-111DA ,6321D-113-PM-111DA ,6321D-513-PM-111D ,6521B-010-PM-111DA ,6521B-213-PM-111DA ,
6521B-313-PM-111DA ,6521D-010-PM-111DA ,166B-611JM 2181 ,52A-11-A0B-GM-GEMO-1KJ, 52A-11-D0A-DM-DDAJ-1KE,
111B-121CAAA ,117B-871JB ,111B-511JB ,161B-501JB ,117B-121JD ,161B-501JM ,6211C-251-PM-11DA, 35A-AAA-DDAJ-1KD ,
35A-ACA-DDAA-1BA ,111B-611JB,130B-291JJ,55B-11-PO-111CA ,55B-12-PI-121CA ,250-111CAAA ,111B-551BAAA,912B-PM-121BA,
912B-PM-121CA,225B-121BAAA ,35A-ACA-BBAA-1BA,35A-ACA-DDBA-1BA ,45A-SC2-DDFJ-4KD 411A-B0A-DM-DDAJ,
411A-D0A-DM-DDAJ,52A-11-D0A ,55B-14-PZ-501BA, 35A-ACA-DDFA-1BA ,41A-D0A-DM-DDAA-1BA ,45A-LAA-DFFJ-3KD ,
421A-D0A-DM-DXXA-EBA ,461A-D0A-DM-DJBJ ,55B-12-PI-121JA ,56C-13-291JA ,161B-611JD ,35A-ACA-DABA-1BA ,111B-871JB ,
111B-611JB ,111B-611JB ,35A-SLL-0GAA-EDA ,117B-121JD ,811C-PM-121BA-152,161B-501JB DC24V/6W ,3SA-AAA-DABA-1BA ,
45A-AC1-DDNA-1BA ,111B-501-BAAA ,34B-ABA-GDFA-1KV ,111B-G115M ,52A-11-AOB-GEMO-1KJ ,116B-611JB ,111B-611JM ,
111B-611JM ,35A-ACA-DDFA-1BA, MODCLSF ,161B-611JD ,45A-SC2-DAAJ-1KF ,45A-AA1-DDAJ-1KJ ,411A-D0A-DM-DDAJ-1JB ,
52A-11-C0A-DM-DDAJ-1JM ,161B-501JB MOD2232 ,166B-611JA ,111B-511JB ,35A-ACA-DDFA-1BA ,35A-ACA-DBFA-1BA ,
166B-611JM DC24V ,35A-ACA-DBAA-EBA ,714C-12-PI-124BA ,35A-AAA-DABA-1BA ,45A-BC1-DDFA-1BA-CLSF ,55B-14-PI-611JJ ,
411A-D0A-DM-DDFJ-1KJ ,35A-AAB-DDAA-1BA ,111B-6115M ,130B-111JA ,130B-112JA ,130B-292JA ,130B-612JA ,
45A-AA1-DDFJ-1JB ,44B-ABA-GDFA-1KA ,44C-ABA-GDFA-1KJ ,58D-74G-501JA ,914B-PM-121JD ,411A-B0A-BM-DDFZ-EKZ ,
6211C-000-PM-111DA ,166B-611JB ,116B-6111B ,116B-611JB ,35A-B00-DABJ-1FM ,92B-AAB-HAD-DM-DDAP-1DN ,
35A-SCC-DDAJ-1KA,6323D-311-PM-501DA ,6323D-611-PM-501DA9 ,6511B-222-PM-501DA9 ,52A-11-AOB-GEMO-IKJ ,
44B-ABA-GDFC-1KA ,45A-SC2-DDVD-1BA ,811C-PM-501CA-152 ,35A-AAA-DAAA-1CA ,35A-ACA-DABA-1BA ,
45A-AA1-DACC-1BA ,35A-SAC-DDAA-1BA ,44B-ABA-GDFA-1KA ,35A-AAA-DAAA-1BA ,45A-AA01-BDFJ-1JB ,
111B-511JA DC24V ,225B-121JA ,343-AAA-CBFA-1KV24VDC ,35A-ACA-DDFJ-1KA ,35A-ACA-DDAA-1BA ,225B-120-1A ,
56C-13-111JM ,82A-AC-BKA-TM-DAAP-1DA ,82A-AC-BKA-TM-DDAP-1DA ,52A-11-AOB-GM-GEMD-1KA ,34B-ABB-GDFA-1BA ,
111B-87EZBT65CF4VBC,35A-ACA-DDAA-1BA ,35A-ACA-DDAA-1BA ,45A-LAC-DAAJ-1KA ,411A-D0A-0M-DFJ-1JB ,
45A-LAC-DAAJ-IKA ,35A-AAA-DAAJ-1KA ,82A-GC-BKA-TM-DAAP-1DA ,411-DDA-DM-DDAA-1BA ,421-DAA-DM-DDAA-1BA ,
451A-DAA-DM-DDAA-1BA ,45A-BC1-DABA-1BA ,82A-BC-CAA-TM 24VAC ,52A-11-AOB-GEMO 1KJ ,35A-SAC-DAAA-1BA,

Sản Phẩm cùng loại

van điện từ SF 1101

van điện từ SF 1101

Model: solenoid valve SF1000 series

Giá : Liên hệ
Van điện từ SF 2101 2610 1101

Van điện từ SF 2101 2610 1101

Model: solenoid valve SF2000 series

Giá : Liên hệ
Van điện từ SF 3101 3200 3303

Van điện từ SF 3101 3200 3303

Model: solenoid vavle SF3000 series

Giá : Liên hệ
van điện từ SF 4101 4200 4303

van điện từ SF 4101 4200 4303

Model: solenoid valve SF4000 series

Giá : Liên hệ
Van điện từ SF 5101 5200 5303

Van điện từ SF 5101 5200 5303

Model: solenoid valve SF5000 series

Giá : Liên hệ
Van điện từ SF 6101 6200 6303

Van điện từ SF 6101 6200 6303

Model: solenoid valve SF6000 series

Giá : Liên hệ